Category Archives: Thư Giãn

Giải đáp các từ GDP là gì, GNI là gì, GNP có nghĩa là gì?

Trong cuộc sống có lẽ không ít lần chúng ta bắt gặp những từ như GDP, GNI, GNP… Nhất là trên báo trí, truyền hình. Đây là những từ ngữ chuyên ngành được sử dụng trong kinh tế. Vậy đối với những người đang học tập và hoạt động trong lĩnh vực kinh tế. Chắc… Read More »