Category Archives: Giải Nghĩa Là Gì

Tại đây Net99k sẽ giải nghĩa cho tất cả mọi người về khái niệm một câu từ nào đó khó hiểu hay những từ được viết tắt hay được dùng trong cuộc sống cũng như nhiều bạn trên mạng xã hội thường hay comment…

Giải đáp các từ GDP là gì, GNI là gì, GNP có nghĩa là gì?

Trong cuộc sống có lẽ không ít lần chúng ta bắt gặp những từ như GDP, GNI, GNP… Nhất là trên báo trí, truyền hình. Đây là những từ ngữ chuyên ngành được sử dụng trong kinh tế. Vậy đối với những người đang học tập và hoạt động trong lĩnh vực kinh tế. Chắc… Read More »